A támogatás forrása: Európai Szociális alap

Kedvezményezett neve: Márkus Benedek E.V.

A projekt címe és célja: Egyéni vállalkozó támogatása a GINOP-5.2.7-18-2018-00001
sz. kiemelt projekt keretében

Támogatás összege: 4.573.800 Ft

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2021.11.30.